Nazar haktır:

          Nesei’de şöyle denildi “Allah’ın resulü buyurdu ki : Sizden herhangi bir kimse nefsinden, malından veya  kardeşinden bir şeyin hoşuna gittiğini gördüğü zaman bereketle dua etsin. Muhakkak göz haktır.” Bereketle dua    “éîÏ Ú?b2 áèÜÛa åîÔÛb?Ûa åŽya éÜÛa Ú?bjm ” demektir. Gözü dokunan yıkansın diye emr olunur. İmtina ederse icbar olunur.

             Buhari Şarihi Ayni, nazarın hak olduğu hususunda şunları yazıyor. “ Ebu Davud Hz. Aişe’den rivayet ediyor; Hz. Aişe dedi ki: Gözü dokunan kişiye abdest alması emredilir, sonra bu su ile kendisine nazar dokunan kimse yıkanırdı” Iyad dedi ki “Bazı alimlerin dediğine göre bir kişi kötü nazar ile bilinmişse ondan sakınmalıdır. İmam (hükümdar) onu evinde oturmaya mecbur etmesi uygun olur. Eğer fakirse maaş verilir. Çünkü bunun zararı sarımsak ve soğan yiyenin zararından çoktur”.

        Haniye’de şöyle denildi “Ekili tarlalara karpuz tarlalarına bahçelere göz dokunmasını defi için kuru kafa  (yani hayvan kafası kemiği) asmakta beis yoktur. Çünkü kötü nazar haktır; mala insanlara ve hayvanlara isabet eder ve eseri zahir olur. Binaen aleyh kötü bakışlı kişi tarlaya baktığında bakışı evvela o dikilen kafaların üzerine düşer. Çünkü onlar yüksektir. Ondan sonra  tarlaya düşer ki bu zarar vermez. Rivayet edildi ki: Bir kadın Resulüllâh (sav) efendimize geldi ve dedi ki; Ey Allah’ın Resulü biz çiftçiyi ziraatımıza zarar dokunmasından korkuyoruz ne yapmalıyız. Rasulüllah    (sav)     ona    ekili    yere    kuru   kafalar      dikilmesini 

emretti.[1]

            Nevruz’da (yaz günleri) haşarat girmesin diye bez veya kağıt üzerine yazıp da kapıların üzerine asmak mekruhtur. Siraciyede de böyledir.[2] Göz  değmesine  karşı  kurşun  dökmek dini ve ilmi esasa dayanmamaktadır.[3][1]  Reddülmuhtar C.6   S.363-364

[2]  Fetavilhindiye C.5   S.356

[3]  Fetvalar Mehmet Emre C.1   S.336